Categories TwitterCharts

Svaghet på husmarknaden i USA

Veckans #TwitterCharts är en sammanställning av grafer vi uppmärksammat på Twitter under veckan. Graferna behöver inte överensstämma med vår vy eller modeller, men kan ge inspiration till idéer eller teman att gräva djupare i.

Inflationen i hemmet

Ibland kan det vara svårt att förstå allt som ekonomer pratar om och all den data som de visar. Men idag är det nog svårt att ha missat inflationens konsekvenser. Detta ser vi även tydligt i data från Willys och deras matpriser.

H/F @guld_o_grona

Fortsatt svaghet på husmarknaden i USA

Husmarknaden i är en stor del av USAs ekonomi och kan därför indikera det ekonomiska tillståndet. Den senaste tiden har vi sett en svagare husmarknad i USA. Utbudet ökar på redan höga nivåer.

H/F @GordonJohnson19

Återköp på rekordnivåer

Efter rapportperioden är nu återköp av aktier är på rekordnivåer, vilket ger aktiemarknaden stöd.

H/F @LanceRoberts

Närmar vi oss en recession?

Antalet lediga jobbplatser har i genomsnitt fallit tillbaka två kvartal innan en recession. I UK började det falla i Q2, vilket rimmar med vad BoE kommunicerade gällande recession i Q4. Från FRED kan vi också se att antalet lediga jobb i USA toppade i mars.

H/F @PawelAdrjan

Information vs kunskap

Idag översvämmas vi av information. Både bra och dålig information, men också information som har olika syften. I detta kaos är det viktigt att ha en tydligt process för att undvika brus. Vi är data- och processdrivna och strävar efter att sortera fram det viktigaste och värdefullaste till dig som kund.

H/F @ProfFeynman

Högre elpriser väntas!

 

Om du redan fått högre elpriser i sommar så kan du vänta dig ännu högre i vinter. För många hushåll kommer pengarna endast räcka till att betala det viktigaste. Detta är såklart något som kommer tynga konsumtionen.

H/F @GustavHelgesson

Hur går det för halvledare?

Marknadens fokus och narrativ kan ändras snabbt. Hur mår marknaden för halvledare? Underskottet inom halvledare är ca 6 gånger från normalnivåer och pristrycket är fortsatt högt!

H/F @SPGlobalPMI

Divergens i breddindikator

Erik Hansén delade med sig av en indikatorer på Twitter som visar andelen bolag som handlar ovanför 20-dagars glidande medelvärde. I vår plattform har vi ett databibliotek med en uppsjö av indikatorer och tidsserier.

H/F @Erik_Hansen

Högre byggkostnader leder till minskat byggande

Byggandet minskar, drivet av ett ras för bostadsbyggandet, enligt Byggfakta. Ett svagt juli + nedrevideringar tecknar nu en klart mörkare bild än tidigare av byggkonjunkturen, där allt tal om att projekt får skjutas upp pga rusande byggkostnader nu verkar synas i statistiken.

H/F @JohanBahlenberg

Börssnack är tillbaka!

Nytt avsnitt av ?️ Börssnack finns ute! In och lyssna, eller titta! Lena Fahlén från Handelsbanken gästar studion denna vecka!

H/F @Erik_Hansen