Marknadsanalys

Analys till investerare och traders

Som kund hos NeuroQuant får du tillgång analys ett flertal analysprodukter med fokus på större globala marknader och svenska aktier.

content-image

Process och metodik

Aldrig tidigare har så mycket information varit tillgänglig för investerare. Trots tillgången till information, data och kraftfulla applikationer krävs det kunskap och erfarenhet att filtrera bruset. Vi analyserar marknaden och filtrerar bruset åt dig!

Vårt mål att erbjuda en tjänst som ökar avkastningen och minskar större nedgångar i det förvaltade kapitalet. Tjänsten är tänkt att passa såväl nybörjare som professionella aktörer. Genom att vara kund hos oss får du inte endast tillgång till tekniska verktyg utan även kunskap.

Vi fokuserar främst på tidsperspektivet 3-12 månader och tillämpar taktiska makromodeller och momentumstrategier. På kortare sikt tillämpas jämviktspendlande strategier. Vidare har vi verktyg för att identifiera större vändningar i marknaden.

Vi tror på en datadriven approach där beslut drivs av data och inte av känslor. Detta i kombination med många års erfarenhet som ger en djupare förståelse för marknadens dynamik. Den nya tekniken och framväxten av alltmer komplexa modeller innebär att traditionella modelldrivna investeringsmetoder ställs inför utmaningar. För att ge oss bättre förutsättningar att generera alfa anser vi att användningen av framväxande teknik som AI och maskininlärning tillsammans med att utnyttja nya datakällor kommer bli alltmer viktigt.

Marknadspulsen

Vår marknadsstrateg, Erik Hansén, analyser marknaden innan börsöppning. Du får tillgång till 100+ videos per år.

Förbättra avkastningen

Skydda kapitalet

Lära dig mer om marknaden

content-image

Veckorapport

Analys med fokus på större globala marknader.

Följ en genomarbetad process som utgår från makro och använder intermarket-analys, sentiment och cykler för att hantera risk och hitta möjligheter.

content-image

Modellportföljer

Få inspiration och spara tid genom att följa våra modellportföljer.

Vi erbjuder systematiska strategier baserade olika typer av stilar.

Momentum, Volatilitet & Kvalité, Värde & Momentum och Allvädersportfölj.

content-image

Senaste blogginläggen