Marknadsanalys

Analys till investerare och traders

Som kund hos NeuroQuant får du tillgång analys ett flertal analysprodukter med fokus på större globala marknader och svenska aktier.

Analysprodukter och analysbloggen

Gör din egen analys i vår plattform

Proprietära modeller och indikatorer

content-image

Proprietära modeller

Bli kund idag och få tillgång till unika modeller:

Top Down Market Regimes

Kvantifierar vilken marknadsregim vi befinner oss i och sannolikheten för kommande marknadsregim.

Trend & Trade Range

Köp- och säljnivåer för större marknader och sektorer baserat på pris, volym och volatilitet.

Multi-Factor Equity Scan

Kvantitativ modell filtrerar fram aktier baserat på vinst, lönsamhet, värderingar, risk och momentum.

Så arbetar vi

Aldrig tidigare har det varit så enkelt att placera på börsen och aldrig tidigare har så mycket information varit tillgänglig för investerare. Trots tillgången till information, data och kraftfulla handelsapplikationer krävs det kunskap och erfarenhet att bemästra marknaden.

Vårt mål att erbjuda en tjänst som ökar avkastningen och minskar större nedgångar i det förvaltade kapitalet. Tjänsten är tänkt att passa såväl nybörjare som professionella aktörer. Genom att vara kund hos NeuroQuant får du inte endast tillgång till tekniska verktyg utan även kunskap. För aktiemarknaden fokuserar vi främst på tidsperspektivet 3-6 månader och tillämpar olika typer av momentummodeller. På kortare och längre sikt tillämpas jämviktspendlande strategier.

Vi tror på en datadriven approach där beslut drivs av data och inte av känslor. Detta i kombination med många års erfarenhet som ger en djupare förståelse för marknadens dynamik. Den nya tekniken och framväxten av alltmer komplexa modeller innebär att traditionella modelldrivna investeringsmetoder ställs inför utmaningar. För att ge oss bättre förutsättningar att generera alfa anser vi att användningen av framväxande teknik som AI och maskininlärning tillsammans med att utnyttja nya datakällor kommer bli alltmer viktigt. Senaste åren har intresset för AI och alternativ data exploderat och intresset väntas fortsätta växa. Kraftfull data och den senaste tekniken hjälper oss att fatta lönsamma investeringsbeslut och minimera risk.

Genom att dela in ekonomin i fyra olika marknadsregimer baserat på tillväxt och inflation skapar vi ett framwork där utgångspunkten är att olika marknader och sektorer utvecklas olika beroende på rådande marknadsregim. Med hjälp av kvantitativa modeller och maskininlärning navigerar vi kring dessa faser med stöd av backtest av 100-tals marknader som visar vad som brukar utvecklas starkt och svagt i olika faser.

content-image

Analysplattform

Access till analysplattform

Få tillgång till vår analysplattform där du finner både inspiration och har möjlighet att göra din egna analys.

Backtesta vår data eller egen importerad data.

Få tillgång till proprietära indikatorer och modeller.

Skapa egna prognoser baserat på artificiell intelligence och maskininlärning.

Vårt NQ Data Science-team kan hjälpa dig med allt från vägledning om hur du bygger din modell eller väljer data för att förbättra prestanda på modeller. Behovet av expertis kan variera kraftigt.

ForeCaster

Skapa prognoser med artificiell intelligens

Verktyg för maskin- och djupinlärning inriktad mot finansiella marknadsaktörer.

Bygg modeller och skapa prognoser.

Inga programmeringskunskaper krävs.

Vi erbjuder bland annat modeller såsom CNN (Convolutional Neural Network) och DARN (Deep AutoRegressive Networks).

content-image
content-image

BackTester

Ge dig en edge i marknaden

Backtesta traditionella indikatorer, marknadsdata och våra proprietära indikatorer med vår intuitiva backtester.

Skapa en edge genom att se vad som fungerar.

Använd vår data eller importera egen.