02/05/2021

Tidsserier & Kvantitativ analys inom finansiella system

Tidsserier & Kvantitativ analys inom finansiella system

Vårt globala finansiella system är ett av de mest komplexa system som existerar på vår jord. Forskare har under flera decennier arbetat med att utveckla innovativa modeller för att förstå samband mellan olika faktorer och dess påverkan på finansiella tillgångar....

Läs mer