20/05/2021

Trend & Trade Range – Riskmanagera dina positioner

Trend & Trade Range – Riskmanagera dina positioner

Trend & Trade Range är vår proprietära multifaktormodell för trend och riskhantering baserad på pris, volym och volatilitet. Vi definierar inte trend med endast pris i form av t.ex. glidande medelvärden utan använder oss av mer avancerade metoder för att...

Läs mer