Välj paket och bli kund

Vi erbjuder både års- och månadsprenumeration.

Basic

416kr / mån
 • Marknadspulsen
 • Databibliotek och chartverktyg
 • Bolagsanalys
 • Analysblogg
 • Utbildningsblogg
 • Chat/forum
Bli kund

Premium

788kr / mån
 • Allt i Basic
 • +
 • Veckorapport
 • Modellportföljer och screeners
 • Backtesta tidsserier
 • Trend & Trade Range
 • Trendvändningar
 • Säsongsmönster
 • Pure Momentum
 • Skapa egna AI-prognoser
 • Ta del av våra prognoser
Bli kund

Corporate

 • Allt i Premium
 • +
 • Konsultation av data scientists
 • Skräddarsydda ChartBooks
 • Alternativ data
Kontakta oss

Priset är inklusive moms och gäller för årsprenumeration. Vi erbjuder även månadsprenumeration. Vid registreringen väljer du paket.

NeuroQuant grundades i syftet för att erbjuda AI – maskininlärningsverktyg (ML) tillsammans med tillgång till finansiell och alternativ data för investerare, fondförvaltare, traders, analytiker och riskhanterare. Tidigare har det ofta krävts stora team för att kunna arbeta med AI/ML samt programmeringskunnande för att skapa ML baserad datadriven analys. Detta är något vi har förenklat genom att erbjuda en plattform med tillgång till färdiga algoritmer och lättillgänglig finansiell data. Fördelen med vår plattform är att inga programmeringskunskaper krävs.

Våra tjänster

Vår medgrundare och marknadsstrateg, Erik Hansén, kommenterar marknaden och status för våra modeller. Förutom konkreta affärsförslag bjuds det även på utbildning, både om marknaden och hur vi arbetar. Marknadspulsen publiceras 3 gånger i veckan bortsett från semestertider under sommaren och jul/nyår. Minst 100 videos per år.

Bolagsanalys som ger dig möjlighet att snabbt gå igenom en mängd bolag för att göra en grundläggande fundamental analys. Vi har över 1100 Svenska aktier med 10 års historik i databasen. Dessa bolag är fördelade på listorna Large, Mid och Small cap samt First North, Nordic SME, Spotlight stock market och NGM.

Veckorapporten, som författas av Erik Hansén, analyserar de större globala marknaderna utifrån ett kort- och medellångsiktigt perspektiv. Processen är datadriven och utgår från våra top down-modeller och taktiska modeller. Erik Hansén har skrivit marknadsbrev sedan 2007 och har ett bra track record på stora vändningar i marknaden.

I vår analysblogg publicerar vi research från våra analytiker. Både i text och videoformat. Det kan till exempel vara aktuella marknadsobservationer eller aktuella case.

I vår utbildningsblogg publicerar vi utbildande artiklar och instruktionsvideos. Det kan t.ex. vara utbildning kring olika strategier eller modeller.

Vi erbjuder ett flertal modellportföljer och screeners som baserar på fundamentala faktorer och momentum.

Som premiumkund har du tillgång till Trend & Trade Range. Denna proprietära multifaktormodell för trend och riskhantering baserad på pris, volym och volatilitet. Modellen är en grundsten i ett flertal av våra övriga modeller för att navigera mellan marknader, sektorer och aktier. Modellen presenteras i tabellform med filtreringsfunktion.

Som premiumkund har du tillgång till sidan Trendvändningar där vi sorterar marknader och aktier efter senaste signalerna i vår fraktalmodell som ger indikation på trendvändningar. Vi har även annan data på sidan som vi kan sätta i kontext med vändningssignaler i fraktalmodellen.

Pure Momentum är en långsiktig investeringsstrategi på svenska aktier. Strategin använder en matematisk metod för att försöka fånga upp aktier som handlas i lågvolatila upptrender. Vi använder volatiltietsjusterade positionsstorlekar, vilket innebär att alla portföljinnehav har lika teoretisk chans till att påverka portföljutvecklingen.

Som premiumkund har du tillgång till Säsongsmönster där vi sorterar marknader och aktier efter starkast säsongsmönster kommande 3 månaderna.

Vårt databibliotek innehåller prisdata (end of-day data), större makroindikatorer och våra egna proprietära indikatorer och index. Med grafverktyget från Tradingview kan du analysera prisdata tillsammans med våra indikatorer som vi använder i våra modeller, till exempel risk proxies och volatilitetsdata.

Som premiumkund har du tillgång till Backtester där du enkelt kan backtesta tidsserier (daily, weekly). Hur har OMXS30-index utvecklats när RSI fallit under en viss nivå eller hur ser statistiken ut för S&P 500 när Gama Exposure Index vänt upp över nollstrecket.

Som premiumkund har du tillgång till maskininlärningsverktyget Feature Analysis. Med denna applikation kan du testa tidsserier mot varandra med linjära och icke linjära samband och skapa prognoser. Verktyget används också för att sortera bort tidsserier som inte har något större informationsvärde, vilket resulterar i mindre brus och bättre prognoser. *Ingår max 500 minuter per månad.

Som premiumkund kan du ta del av våra kortsiktiga AI-prognoser på OMXS30 och ibland större marknader. Tidshorisont är ofta 5 dagar.