Categories Blogg

Hitta vinnaraktier med vinstklockan

Hitta vinnaraktier med vinstklockan

Erik Hansén går igenom en konceptuell struktur för vinsttillväxt. Vinstklockan kan användas för att hitta tillväxtaktier tillräckligt tidigt, men inte stanna kvar för länge på tillväxtpartyt.

Vi fokuserar på förändringen på data. Inte om tillväxten är bra eller dålig utan om den blir bättre eller sämre.

1. Tillväxten är hög och förväntningarna likaså. Bolaget börjar uppvisa svagare tillväxt, men investerare har naivt extrapolerat historisk tillväxt och ”flocken” är fortsatt väldigt optimistisk till framtida kursutveckling.
2. Bolaget fortsätter att överraska negativt, men investerarkollektivet underreagerar på informationen.
3. Modeller på negativa överraskningar fångar upp bolaget och professionella blankare börjar bygga upp position.
4. Analytikerkåren justerar ner estimat efter att aktiekursen fallit och försäljning och vinst decelererat.
5. Investerare som tidigare naivt extrapolerat bolagets tillväxt och underreagerat på negativa överraskningar börjar ge upp och kapitulera.
6. Bolaget uppmärksammas av värdeinvesterare som söker ogillade och lågt värderade bolag med förutsättningar att börja överraska positivt.
7. Bolaget överraskar positivt på lågt ställda förväntningar. Om det är ett turn around-case kommer bolaget fortsätta överraska positivt.
8. Bolaget fångas upp i positiva överraskningsmodeller, men intresset är fortsatt lågt då många investerare tidigare ”bränt” sig i aktien.
9. Prismomentum uppstår i aktien av att investerare underreagerar på den positiva informationen.
10. Analytikerkåren börjar justera upp sina estimat och rekommendationer efter att aktien stigit och överraskat positivt.
11. De flesta investerare har uppmärksammat att bolaget har en hög tillväxt och förväntningarna på bolaget har också ökat.
12. Intresset för aktien är som högst bland både investerare och analytiker. De flesta analytiker har köprekommendation och tillväxten toppar.