15/08/2022

Multi-Factor Equity Scan – Hitta vinnaraktierna

Multi-Factor Equity Scan – Hitta vinnaraktierna

Multi-Factor Equity Scan – en multifaktor modell baserad på fundamental analys och kvantitativ analys .  Modellen är skapad för att finna vinnaraktier på medellång sikt 3 till 12 månader. Modellen fångar upp aktier som har goda förutsättningar att överprestera sektorkollegor...

Läs mer
01/01/2022

NQ Momentum Rank – Styrka föder styrka

NQ Momentum Rank – Styrka föder styrka

NQ Momentum Rank är en kvantitativ modell inom ramen för vår fundamentala process där vi studerar tillväxt och inflation i syfte att fastställa rådande marknadsregim. Modellen visar vad som fungerat fungerat enligt prismomentum,  justerat för volatilitet. Det som utvecklas starkt...

Läs mer