01/01/2022

NQ Momentum Rank – Styrka föder styrka

NQ Momentum Rank – Styrka föder styrka

NQ Momentum Rank är en kvantitativ modell inom ramen för vår fundamentala process där vi studerar tillväxt och inflation i syfte att fastställa rådande marknadsregim. Modellen visar vad som fungerat fungerat enligt prismomentum,  justerat för volatilitet. Det som utvecklas starkt...

Läs mer