30/04/2021

Kvantifiering av marknadshumöret

Eftersom psykologi och sentiment styr marknadsrörelser på kort sikt är sentiment ett mycket viktigt inslag i analysen för både kortsiktiga och långsiktiga marknadsaktörer. Vi erbjuder både egenkomponerade indikatorer och dataserier från andra källor som ofta används av professionella handlare för...

Läs mer