Categories TwitterCharts

Market Risk Monitor

Market Risk Monitor

Veckans #TwitterCharts är en sammanställning av grafer vi uppmärksammat på Twitter under veckan. Graferna behöver inte överensstämma med vår vy eller modeller, men kan ge inspiration till idéer eller teman att gräva djupare i.

Framåtblickande data visar fortsatt svag aktivitet

Empire State Manufacturing signalerar fortsatt svag aktivitet i USA kommande 6 månaderna. Empire State Manufacturing är 1 av 30 indikatorer vi använder i nowcast för tillväxten i USA. En botten rent fundamentalt har vi när riktningen på tillväxtdata vänder upp. Detta kommer vår Market Risk Monitor fånga upp.

H/F @DTAPCAP

Fortsatt hög allokering i aktier

Det är en fortsatt hög allokering i aktier trots börsfallet under 2022 och sämre makroekonomiska förhållanden. Är detta ett latent säljtryck? Vi använder vår top down-modell för att ligga rätt exponerade i de längre cyklerna och kunna öka aktieexponeringen när vi ser tecken på att tillväxten vänder upp.

H/F @LanceRoberts

Makro avgör hur vi ser på faktorstilar och bolag

Det går snabbt när marknadsregimer skiftar och investerarnas preferenser ändras. Vår process innebär att vi handlar bolag utifrån rådande makroklimat istället för att identifiera oss med en viss stil eller bolag.

H/F @Johan_Elmquist

Ingen ”Fed put” på börsfall

Federal Reserve agerar inte utifrån värderingsmultiplar. Det finns ingen ”Fed put” på börsfall. Det är kombinationen av börsfall och vinstfall som Fed agerar på. Än så länge har vi inte sett några större vinstfall. Vinster laggar börsen.

H/F @SoberLook

Stora prisfall på råvarumarknaden

Vår marknadsstrateg @Erik_Hansen har under den senaste tiden påpekat att råvaror faller när marknaden diskonterar marknadsregimen #contraction. Detta är också något vi sett senaste månaderna.

H/F @Erik_Hansen

Högsta KPI på 40 år

Högsta KPI-siffran på 40 år i USA! Våra modeller för marknadsregimer baseras på tillväxt och inflation där utgångspunkten är att förändringen på dessa faktorer påverkar hur investerare ser på marknader, faktorstilar och sektorer.

H/F @NordnetAxel

Centralbanker behöver strama åt

Även svensk KPI-data steg mer än marknadens förväntningar. Även om inflationstakten faller tillbaka enligt prognoser från Swedbank anser vi att det är lång tid kvar tills att Riksbanken kan gå från högaktiv till duvaktig.

H/F @SwedbankMakro

Räntesänkningar första halvåret 2023

Enligt kalenderspread väntar sig marknaden att Fed måste sänka räntan någon gång under första halvåret 2023 när ekonomin gått in i recession. Vanligtvis brukar priser falla tillbaka vid recession när konsumtionen minskar och efterfrågan faller. Ett mardrömsscenario vore om inflationen är kvar på höga nivåer samtidigt som ekonomin går in i recession.

H/F @SoberLook

Disinfation enligt dynamik mellan utbud & efterfrågan

Dynamiken mellan utbud och efterfrågan, illustrerad med skillnaden i tillväxt mellan detaljhandel och industriproduktion, signalerar disinflation.

H/F @PatrickKrizan 

Breddindikator på råvarumarknaden

Vår marknadsstrateg @Erik_Hansen bjöd på en graf från vår plattformen. Den visar bredd på råvarumarknaden. 12% av råvarorna handlas ovanför 50-dagars glidande medelvärde. I plattformen finner du denna och en uppsjö av andra breddindikatorer. Ett tips är att också backtesta tidsserierna.

H/F @Erik_Hansen