Categories Blogg

Hitta vinnare och undvik förlorare med våra bevakningslistor

Hitta vinnare och undvik förlorare med våra bevakningslistor

I plattformen erbjuder vi bevakningslistor som vi tagit fram för att du snabbt och enkelt skakunna filtrera aktier och marknader som uppfyller vissa kriterier. Det kan t.ex. vara momentum eller det kan vara innehav i modellportföljer.  

Bevakningslistor finns på sidorna Databibliotek, Bolagsanalys och Trend & Trade Range. I plattformen kan du också skapa dina egna bevakningslistor.

Pure Momentum: OMX

Pure Momentum: OMX är en bevakningslista som består av aktier som uppvisar starkt prismomentum. Vi beräknar momentum med linjär regression och justerar för volatilitet. Syftet är att identifiera lågvolatila upptrender eftersom dessa upptrender ofta pågår betydligt längre än vi tror. Listan innehåller svenska bolag på listorna large, mid och small cap. Som premiumkund kan du själv sortera efter riskjusterat momentum på sidan Trend & Trade Range.

Pure Momentum: USA

Pure Momentum: USA är en bevakningslista som består av aktier som uppvisar starkt prismomentum. Vi beräknar momentum med linjär regression och justerar för volatilitet. Syftet är att identifiera lågvolatila upptrender eftersom dessa upptrender ofta pågår betydligt längre än vi tror. Listan innehåller bolag från S&P 500. Som premiumkund kan du själv sortera efter riskjusterat momentum på sidan Trend & Trade Range.

Vinstmomentum: Nordics

Vinstmomentum: Nordics är en bevakningslista som innehåller bolag som uppvisar starkt vinstmomentum. Vi beräknar vinstmomentum med hjälp av vinstöverraskningar, EPS-revideringar och förändringar i analytikerrekommendationer. Listan innehåller svenska bolag på listorna large, mid och small cap, samt större bolag från Norge, Danmark och Finland.

Topplista: Nordics

Topplista: Nordics är en bevakningslista med bolag som rankas högt på vinstutveckling, lönsamhet, värdering, risk och momentum. Vi mäter momentum med avstånd från 52-veckors högsta. Listan innehåller svenska bolag på listorna large, mid och small cap, samt större bolag från Norge, Danmark och Finland.

Topplista: Energi (Nordics, USA, CA)

Topplista: Energi är en bevakningslista med energibolag som rankas högt på vinstutveckling, lönsamhet, värdering, risk och momentum. Vi mäter momentum med avstånd från 52-veckors högsta. Listan innehåller bolag från Norden, USA och Canada.

Varningslista: OMX

Varningslista är en bevakningslista med bolag som uppvisar svagt momentum i kombination med svag fundamenta. Höga värderingar räcker inte för att inkluderas. Kvalité kostar och dyrt kan bli dyrare. Kombinationen av svag vinstutveckling och dålig lönsamhet är faktorerna som väger tyngst. Listan innehåller svenska bolag på listorna large, mid och small cap.

Top Picks (modellportfölj)

Top Picks är en bevakningslista som innehåller våra innehav från modellportföljen Top Picks. Detta är en modellportfölj där vi väljer ut aktier som uppvisar starkt momentum i kombination med högt betyg på fundamenta.

Värde & Momentum (modellportfölj)

Värde & Momentum är en bevakningslista som innehåller våra innehav från modellportföljen Värde & Momentum. Detta är en modellportfölj som är 100 % systematisk med ombalansering 1 gång per månad.

Volatilitet & Kvalité (modellportfölj)

Volatilitet & Kvalité är en bevakningslista som innehåller våra innehav från modellportföljen Värde & Kvalité. Detta är en modellportfölj som är 100 % systematisk med ombalansering 1 gång per månad.