Categories TwitterCharts

Baseffekter – en viktig del av analysen

Baseffekter – en viktig del av analysen

Låt oss förklara baseffekter är och hur vi använder dessa för att blicka framåt och räkna på sannolikheterna för att tillväxt och inflation ska accelerera eller decelerera. 

We think inflation will move up in the near term because of the base effect”.

Detta sa Jerome Powell på FOMCs presskonferens 2021-04-28. Men vad betyder egentligen baseffekter?

Vad är baseffekter?

När vi mäter ekonomisk data kollar vi på förändringen av data, månad till månad, kvartal till kvartal eller år till år. Matematiskt tar man differensen mellan värdet vid tidpunkten man är intresserad av (ofta dagens värde) och värdet vid tidpunkten man vill jämföra med (ofta ett år bakåt i tid). Denna differens dividerar man sen med jämförelsevärdet, som också kallas för bas.

Det som kan hända och har hänt är att förändringen kan bli artificiellt högre eller lägre. Under corona stannade inte bara den ekonomiska tillväxten till utan minskade markant. När samhället senare öppnades upp och tillväxten återhämtade sig såg den även ut att vara dramatisk. Men detta är endast artificiellt och beror på vilken bas vi använder. Istället för att använda ekonomiska mått så som det faktiskt var under Q2 2020 som jämförelsetal, skulle det vara mer rättvisande och fundamentalt rätt att använda det förväntade värdet av Q2 2020 utan corona. Det är differensen mellan det förväntade och det faktiska värdet som är baseffekten och som överdriver förändringen.

börskursen-aktie investor-börskurser-handel-börskurserna
Oberoende analys och utbildning

Hur påverkar baseffekter vår analys?

Våra studier visar att förändringen på tillväxt och inflation påverkar investerarnas beslut. Inte nivåerna i sig utan hur data förändrar sig. Om data blir bättre eller sämre. Inte om det är starkt eller svagt. Får vi rätt på förändringen på tillväxt och inflation kommer vi få rätt på mycket annat. Inte bara marknader och sektorer utan även centralbankernas penningpolitik. Baseffekter är i sig inget problem så länge vi vet att de finns och i vilken magnitud de har. Vi använder baseffekterna för att vara framåtblickande.

Hur förhåller vi oss på Neuro Quant till detta fenomen?

Genom vår modell på baseffekter kan vi vara framåtblickande och få en förståelse för hur enkelt eller svårt det kommer att vara för data att accelerera eller decelerera. Möter vi höga baseffekter kommer det bli svårt för data att accelerera. Möter vi låga baseffekter kommer det bli mycket enklare.

Nedan ser vi en graf på kvartalsvis BNP-tillväxt, prognoser och vår modell för baseffekter. För Q2-2022 är det höga baseffekter, vilket kommer göra det svårare för data att accelerera.

Nedanför ser vi en tabell på globala länder och våra sannolikheter för de olika marknadsregimerna under Q2-22 och Q3-22. Nedan ser vi också definitionen på marknadsregimerna.

Recovery: Tillväxt ↑ Inflation ↓
Expansion: Tillväxt ↑ Inflation ↑
Slowdown: Tillväxt ↓ Inflation ↑
Contraction: Tillväxt ↓ Inflation ↓