Categories Blogg

Trend & Trade Range – Riskmanagera dina positioner

Trend & Trade Range – Riskmanagera dina positioner

Trend & Trade Range är vår proprietära multifaktormodell för trend och riskhantering baserad på pris, volym och volatilitet. Vi definierar inte trend med endast pris i form av t.ex. glidande medelvärden utan använder oss av mer avancerade metoder för att fånga upp fler dimensioner.

Som namnet skvallrar om består Trend & Trade Range av två delar.

  • Trendmodell
  • Köp- och säljnivåer

Trend & Trade Range™ tar hänsyn till pris, volym och volatilitet och använder sig av verktyg som grundar sig i bl.a. kaosteorin. Samtliga faktorer är viktiga parametrar för framtida kursutveckling. En rekyl med t.ex. fallande volym och volatilitet är en positiv signal.

Trendmodellen är ett utmärkt riskhanteringsverktyg för alla typer av marknadsaktörer, såväl kortsiktiga som långsiktiga. När en aktie eller marknad går från positiv till neutral till negativ trend är sannolikheten hög att utvecklingen kommer vara svagare.

Trade Range hjälper oss identifiera köp- och säljtillfällen. Det är en jämviktspendlande strategi, vilket innebär att köp sker på svaghet och sälj sker på styrka. I positiv trend letar vi köptillfällen och vid negativ trend letar vi säljtillfällen.

Dessa begrepp kommer du stöta på i vår plattform:

  • Buy level: Nedre delen av Trade Range
  • Sell level: Övre delen av Trade Range
  • Upside %: Potentialen på uppsidan (avståndet mellan övre Trade Range och pris).
  • Downside %: Potentialen på nedsidan (avståndet mellan pris och nedre Trade Range).
  • Risk/Reward: Skillnaden mellan upside % och downside %
  • Trend: Intermediär trend baserad på pris, volym och volatilitet

I vår plattform får du tillgång till Trend & Trade Range. De uppdateras dagligen och kommer att hjälpa dig med både riskhantering och att finna köp- och blankningstillfällen. De erbjuds på OMX Large Cap och större globala index, råvaror, FX och krypto.