Categories Blogg

Gå emot dina känslor med Trend & Trade Range

Gå emot dina känslor med Trend & Trade Range

Jag blir positiv när börsen stiger och negativ när börsen faller. Det är så min hjärna fungerar. Eftersom marknaden jämviktspendlar på kort sikt behöver jag därmed gå emot dessa känslor. För att göra det behöver jag en strategi och modell.

Dessa tankar och utmaningar ligger bakom modellen Trend & Trade Range.

Trend & Trade Range™ är vår proprietära multifaktormodell anpassad för tidsperspektivet kort och medellång sikt. Modellen är utvecklad för att fånga upp basbeteenden i marknaden såsom jämviktspendling och trend/momentum. Vi definierar inte trend med endast pris, t.ex. ett glidande medelvärde utan vi använder oss av mer avancerade metoder för att fånga upp fler dimensioner.

Som namnet skvallrar om består Trend & Trade Range av två delar:

  • Trendmodell (trendfilter för medellång sikt)
  • Köp- och säljnivåer (ett handelsintervall som hjälper oss exekvera)

Handelsintervallet tar hänsyn till ett flertal faktorer och använder sig av verktyg som grundar sig i bl.a. kaosteorin. Samtliga faktorer är viktiga parametrar för framtida kursutveckling. Vi vill stegvis komma in i positioner där sannolikheten är låg att vi får positionen emot oss vid tidigt skede.

I plattformen får du tillgång till Trend & Trade Range på större marknader och aktier. Data uppdateras dagligen och kommer att hjälpa dig med både riskhantering och att finna köp- och säljtillfällen.

Modellen är utmärkt för dig som vill skapa en bättre struktur och handla mer systematiskt. Ofta behöver vi gå emot våra känslor för att göra bra affärer, vilket är svårt om vi saknar en genomarbetad modell.

Här ser vi en graf på OMXS30 och Trend & Trade Range. Vi har modellen på tusentals aktier och alla större marknader. Klicka här för att läsa mer om modellen (PDF)