Categories Blogg

Så fungerar Trend & Trade Range

Så fungerar Trend & Trade Range

Trend & Trade Range™ är vår proprietära multifaktormodell anpassad för kort- och medellångsiktigt perspektiv. Modellen är utvecklad för att fånga upp basbeteenden i marknaden såsom jämviktspendling och trend/momentum.

Som namnet skvallrar om består Trend & Trade Range av två delar:

  • Trendmodell (trendfilter för medellång sikt)
  • Köp- och säljnivåer (ett handelsintervall som hjälper oss exekvera)

Data uppdateras dagligen och kommer att hjälpa dig med både riskhantering och att finna köp- och säljtillfällen.

Modellen är utmärkt för dig som vill skapa en bättre struktur och handla mer systematiskt. Ofta behöver vi gå emot våra känslor för att göra bra affärer, vilket är svårt om vi saknar en genomarbetad modell.