Categories AI/ML, Blogg

Tillgångsallokering med artificiell intelligence

Tillgångsallokering med artificiell intelligence

Vi erbjuder två olika multi asset-portföljer. En passiv och en aktiv. Genom att investera i olika tillgångsklasser kan vi minska svängningarna och skapa en stabil ”basportfölj” där vi bygger kapital på lång sikt.

Allvädersportfölj

En passiv multi asset-portfölj med statiska portföljvikter och kvartalsvis ombalansering. Vi försöker inte tajma marknaden. Modellportföljen är väldiversifierad med en exponering mot samtliga makromiljöer.

DynamiskTaktisk Diversifiering

En aktiv multi asset-portfölj där marknadsexponeringen justeras en gång i månaden med hjälp av maskininlärning. Målet är att över tid uppnå minst lika hög avkastning som aktiemarknaden till en lägre volatilitet.

Utveckling på portföljerna

Nedanför ser vi utveckling på portföljerna sedan 2021, vilket varit en svängig period för aktiemarknaden. Modellportföljerna har såldes haft en jämn och stabil utveckling.

Neurala nätverk för att finna rätt exponering

DynamiskTaktisk Diversifiering använder neurala nätverk för att lämplig exponering. Neurala nätverk har länge använts för att hjälpa människor att lösa komplexa problem. Det finansiella systemet är ett väldigt komplext system. Förutom på finansiella tidsserier används neurala nätverk bland annat i medicinska system, optimera logistik för transportnät, riktad marknadsföring, utvärdering av ekosystem och robotstyrningssystem.

Varför inte 100% i aktier?

Att investera 100% i aktier har historiskt gett en god avkastning över långa tidsperioder. I genomsnitt har börsen gett 8% per år i avkastning. Detta till en risk att förlora halva kapitalet. Under en investeringslivstid för en långsiktig investerare har aktiemarknaden tappat 30-50% av värdet vid ett flertal gånger. Ibland ännu mer. Vissa menar att diversifiering är den enda ”gratislunchen” som finns i marknaden. Med en stabil grundportfölj behöver vi inte frukta aktiemarknadens kraftiga svängningar.

Lägre volatilitet hjälper oss vara långsiktiga

Vägen till målet har en stor betydelse för om vi ska lyckas vara långsiktiga och bli framgångsrika. Aktiemarknaden är väldigt volatil och det är väldigt lätt att sälja bort sig vid större nedgångar och ta för hög risk vid slutet av en cykel. Vi har kanske planerat att vara långsiktiga, men marknadens stora svängningar leder till dåliga beslut baserade på starka känslor. Det bästa strategin är strategin vi kan hålla över tid. En allvädersportfölj hjälper oss vara långsiktiga, bygga kapital och öka köpkraften över tid.

Våra studier visar att rätt diversifiering mellan aktier, räntor, råvaror och guld minskar volatiliteten i portföljen och samtidigt uppnår nästan lika hög avkastning som aktiemarknaden. Detta bekräftas av studier från framgångsrika hedgefonden Bridgewater. Vårt mål med den aktiva portföljen är att få mist lika hög avkastning som aktiemarknaden, men till en betyligt lägre risk.

Det är inte alla investerare som klarar av eller vill placera 100% av sitt kapital i endast aktier. I genomsnitt har börsen gett 8% per år i avkastning. Detta till en risk att förlora halva kapitalet. Under en investeringslivstid för en långsiktig investerare har aktiemarknaden tappat 30-50% av värdet vid ett flertal gånger. Vissa menar att diversifiering är den enda ”gratislunchen” som finns i marknaden. Med en stabil grundportfölj behöver vi inte frukta aktiemarknadens kraftiga svängningar.

Innehaven i portföljerna

Logga in i plattformen eller registrera ett konto för att ta del av våra modellportföljer. Det finns även möjlighet att registera ett kostnadsfritt demokonto för att få insyn i vad som finns i vår plattform.