Categories Blogg

Är Buy and Hold en bra strategi?

Är Buy and Hold en bra strategi?

Först och främst vill vi konstatera att “Buy and Hold” inte är en fullständigt felaktig strategi. Den som köpte index på 17,76, år 1929, och behöll sitt innehav kan i skrivande stund glädja sig åt en totalavkastning om knappt 20 600%. Hela aktiemarknaden är sättet att investera i framgång. Den genomsnittliga årliga avkastningen motsvarar ungefär 10%. En fantastisk investering, men redan här kan vi identifiera ett stort problem; de flesta investerar inte över 93 år.

Tidshorisont

För att buy and hold ska fungera över tid måste man ha just det, tid. Nedan ser vi exempel på tidsperioder då S&P 500 inte har givit en nominell avkastning.

”IT-bubblan” och ”Finanskrisen”

”Black Monday”

”Oljekrisen”

”Kennedy Slide”

”The Great Depression”

Man måste alltså kunna hålla index väldigt länge för att säkerställa en avkastning som inte är negativ.

För att uppnå den genomsnittliga avkastningen om 10% per år, krävs en tidshorisont som troligen är längre än ens egna liv.

Då har vi inte tagit hänsyn till inflation. Nedan studerar vi ett exempel på annualiserad nominell vs reell avkastning.

Även här ser vi att buy and hold över 70 år inte är tillräckligt för att uppnå en nominell avkastning om 10 % per år.

För många duger inte denna strategi. Flera av oss vill och måste generera alpha för att uppnå våra sparmål. Oftast handlar det om att spara upp till en viss summa på en viss tid.

Är det viktigt att uppnå en nominell avkastning om 10% per år?

Inte nödvändigtvis. Man kan absolut nöja sig med en sämre kapitalutveckling, särskilt om man har tid vid sin sida. Hursomhelst, du som läser den här artikeln har förmodligen högre ambitioner. Du vill säkerligen ha en finansiell trygghet som ett index inte kan leverera.

Hur kan gemene man tänka för att uppnå trygghet?

Tajming är allting – ha en strukturerad process

Vi får ofta höra att det är omöjligt att tajma de finansiella marknaderna. I viss mån stämmer det. Vi kan inte tajma exakta bottnar och toppar.

Hursomhelst kan vi ge oss bäst förutsättningar för att vara framgångsrika i vår handel. Öka sannolikheten för framgång genom att ligga rätt i de längre cyklerna.

NeuroQuant använder sig av en strukturerad process som tillåter oss att:

  • Undvika större nedgångar.
  • Veta när vi ska gasa eller bromsa.
  • Skydda kapitalet

Detta gör de genom marknadsanalys. Jag har länge lyssnat på Marknadspulsen med Erik Hansén där han delar med sig av olika modeller beroende på tidsperspektiv. Dessa modeller sätts i kontext med varandra och tillåter kunderna att få en god riskjusterad avkastning. Det är allt från marknadsregimer, breddindikatorer, säsongsmönster, flöden, allokering, sentiment, propertiära dataserier med mera.

Ni som har hängt med under 2022 har förmodligen precis som mig undvikit den stora nedgången som har ägt rum.

Större nedgångar är problematiska

Större nedgångar, lika de som vi har sett under 2022, är problematiska. Dem är psykologiskt belastande. Det gör ont att se sin portfölj förlora 30% av sitt värde på kort tid. Många tenderar att sälja när det gör för ont.

Resultatet är permanent kapitalförstöring.

Det är också viktigt att begripa uppgången en portfölj kräver för att återhämta sig efter en stor förlust. Dessa återhämtningar är nödvändiga för att uppnå en snittavkastning enligt våra sparmål.

Nedan ser vi avkastningen av en dollar över 70 år i S&P 500 jämfört med en “utlovad” avkastning om 8% per år.

Vi kan konstatera att kraschen 2007-2009 skapade ett stort gap mellan förväntad och realiserad årlig avkastning. Detta gap har inte fyllts trots den historiskt starka tjurmarknaden vi har haft 2009-2021.

Det blir väldigt tydligt varför gapet förblir över tid när vi studerar nedanstående tabell.

% Nedgång i Kapital% Avkastning som Krävs för ”Break Even”
-5%5,3%
-10%11,1%
-15%17,6%
-20%25,0%
-25%33,3%
-30%42,9%
-35%53,8%
-40%66,7%
-45%81,8%
-50%100,0%
-55%122,2%
-60%150,0%
-65%185,7%
-70%233,3%
-75%300,0%

Den procentuella uppgången som krävs för ”break even” vid större förluster är betydligt större än den procentuella nedgången.

Om vi undviker stora nedgångar, behöver vi inte riskera kapital för stora uppgångar. Vi behöver inte vara känslosamma och falla för FOMO i temporära uppstudsar eftersom vi inte förlorade pengar i den initiala nedgången.

Såvida skyddar vi vårt kapital, tack vare en tydlig, datadriven och repeterbar process.

Värdering

NeuroQuant har varit tydliga med att värdering inte är en katalysator på kort-medellång sikt (0-12 månader). Dock är det alltmer avgörande på lång sikt (+3 år). Nedan ser vi en korrelation mellan värdering och avkastning de kommande tio åren.

Generellt sett kan vi säga; desto lägre värdering, desto högre förväntad avkastning de kommande 10 åren.

Enligt denna figur har det endast varit ett tillfälle (orsakat av stora avskrivningar under finanskrisen 2008-2009) då S&P 500 gett en positiv avkastning de kommande 10 åren när PE > 30.

Nedan ser vi att PE ~ 35, år 2021.

När jag lyssnade på Erik Hansén i januari 2022 satte han värdering i kontext med bland annat fallande tillväxt, stigande inflation, åtstramande central banker, positionering, avvikande riskaptit, trendskifte i trend och trade range och beslutade sig för att gå undervikt aktier. Detta har visat sig vara ett framgångsrikt beslut.

”Show me the incentive and i will show you the outcome” – Charlie Munger

Det är viktigt att förstå incitamenten bakom de som förespråkar en ”buy and hold” strategi.

De som framställer finansiella produkter, ETF:er och fonder tar en procentats av det investerade kapitalet. Det innebär att de förlorar intäkter om en aktör skulle välja att övergå till kassa.

Ställ dig frågan ”Vad finns det för incitament?” när du blir rådgiven. Svaret på frågan erbjuder nyans i ett beslutstagande.

Sammanfattningsvis…

  • Kvantifiera den årliga avkastningen du behöver för att uppnå dina sparmål.
  • Definiera din tidshorisont.
  • Ta hänsyn till inflation.
  • Undvik större nedgångar, till varje pris.
  • Ta hänsyn till värdering i långsiktigt sparande.

Klarar du av att följa dessa fem punkter, kommer du klara dig väl.