Categories Blogg

Se upp för vilseledande statistik

Se upp för vilseledande statistik

Det finns många myter på börsen och vilseledande information.

Något som är vilseledande är att vi förlorar väldigt mycket avkastning om vi missar de bästa börsdagarna på grund av att vi försöker tajma marknaden. Detta är något man ofta hör från aktörer som tjänar pengar på inflöden och vill undvika utflöden.  

Nedanför ser vi en graf från Charles Schwab som illustrerar vad som sker om vi försöker tajma marknaden. Detta är vilseledande information.

Låt mig förklara vad jag menar. Först kikar vi på hur avkastningen om vi missar de bästa börsdagarna. Som vi ser i grafen förlorar vi en stor del avkastning.

Men hur rimligt är det att vi endast skulle missa de bästa dagarna och inte även missa de sämsta dagarna? Vad Benoit Mandelbrot uppmärksammande och som vi också noterat är att volatilitet klustrar. De bästa dagarna brukar sammanfalla med de sämsta dagarna.

Nedanför ser vi hur avkastningen skulle se ut om vi skulle undvika större minusdagar. Givetvis orimligt i praktiken. Men det är också orimligt att vi endast skulle missa de bästa dagarna och inte de sämsta.

Nedanför ser vi avkastningen om vi missar både de bäst och de sämsta dagarna. Detta är betyligt mer troligt än att vi endast skulle missa de bästa dagar. Ingen större skillnad jämfört med buy & hold. Kanske har vi sovit bättre dessutom. Därmed ingen katastrof på avkastningen som ofta målas upp.

För oss handlar inte tajming om att pricka några toppar eller bottnar utan att hantera risk. Vi vill inte ge tillbaka för mycket av vårt kapital när marknaden är inne i svagare perioder. Vi är väldigt långsiktiga och följer de större cyklerna, drivna av förändring i tillväxt och inflation. Med hjälp av en repeterbar process vet vi när vi ska gasa och bromsa. Vårt mål att hjälpa dig få en ökad förståelse för marknaden och nå dina investeringsmål.