Categories TwitterCharts

Sentimentet på husmarknaden fortsätter falla

Sentimentet på husmarknaden fortsätter falla

Veckans #TwitterCharts är en sammanställning av grafer vi uppmärksammat på Twitter under veckan. Graferna behöver inte överensstämma med vår vy eller modeller, men kan ge inspiration till idéer eller teman att gräva djupare i. 

Sentimentet på husmarknaden fortsätter falla

Veckans data från NAHB visar att sentimentet på amerikanska husmarknaden fortsätter att falla. Husmarknaden är en stor del av den amerikanska ekonomin och ligger först i den ekonomiska cykeln.

H/F @MichaelKantro

Billigare, men inte billigt

Värderingsmultiplar på Stockholmsbörsen visar att de ovanligt höga värderingarna vi såg under 2021 har normaliserats. Det är billigare, men det är inte billigt om vi jämför med senaste 15 åren.

H/F @Erik_Hansen

Underskattar marknaden inflationen?

I genomsnitt har det tagit 10 år för en inflationstillväxt över 5 % i utvecklade ekonomier att komma ner till 2%. Underskattar marknaden hur svårt det brukar vara att bekämpa en hög inflationstillväxt?H/F @mariademertzis

Starkt bredd i inverterade räntekurvor

Vi har en stark bredd i inverterade räntekurvor runt om i världen. Högre räntor i närtid än för räntepapper med lång löptid är ett åberopat järtecken som indikerar recession. En mjuklandning förefaller alltmer avlägset.

H/F @Lvieweconomics

Deutsche Bank väntas sig en recesion

Deutsche Bank reviderar ner sina estimat på Tyskland rejält för 2023. De väntar sig det tredje sämsta året sedan andra världskriget. Endast finanskrisen och pandemiåret som haft lägre tillväxt.

H/F @Schuldensuehner

Åtstramning när ekonomin går in i recession

Centralbanker stramar åt med räntehöjningar samtidigt som tillväxten faller tillbaka. Detta är något som Erik Hansén tjatat om under 2022. Många faktorer som eldade på börsuppgången 2021 har reverserats och agerar nu motvid.

H/F @fwred

2023 är ett säsongsmässigt starkare år

År som slutar på 2 har historiskt varit år som haft svag utveckling där 2022 inte varit undantag från regeln. 2023 är i deceniumcykeln ett bättre år.

H/F @bespokeinvest

Mjuk- eller hårdlandning?

Tror du på en mjuk- eller hårdlandning i den amerikanska ekonomin? Argument som brukar lyftas fram för en mjuklandning är en het arbetsmarknad och starka balansräkningar hos hushållen.

H/F @MichaelAArouet

Historien talar för en hårdlandning

Vid 13 räntehöjningscykler sedan 1955 har Fed endast lyckas åstadkomma mjuklandning vid 3 tillfällen. Vid dessa 3 tillfällen var inflationen betyligt lägre.

H/F @dbaeza13

S&P 500 återigen i bear market territory

S&P 500 är återigen i teknisk bear market med definitionen -20 % eller mer från 52-veckors högsta. Ta det försiktigt där ute och glöm inte att den primära rörelsen i en bear market är neråt. Alla uppgångar är sekundära rörelser.

H/F @t1alpha