Categories Blogg

Kvantifiering av marknadshumöret

Eftersom psykologi och sentiment styr marknadsrörelser på kort sikt är sentiment ett mycket viktigt inslag i analysen för både kortsiktiga och långsiktiga marknadsaktörer. Vi erbjuder både egenkomponerade indikatorer och dataserier från andra källor som ofta används av professionella handlare för att kvantifiera sentiment.

Varför studera sentiment?

Det är naturligtvis viktigt att förstå ekonomiska faktorer som vinstutveckling, ekonomiska utsikter och centralbankspolitik. Grundläggande faktorer skapar större upp- och nedgångar, men det blir mycket svårt att nå en djupare förståelse för marknadernas upp- och nedgångar om vi bortser från psykologiska mekanismer. Genom att studera sentiment och positionering får vi en bättre förståelse för svängningarna.

Flockbeteende på finansmarknaden

Det ligger i människans natur att flockbeteende ibland blir uppenbart. Människor har gått samman i grupper sedan urminnes tider. En flock tenderar ofta att bete sig icke-rationellt och känslomässigt i sin strävan efter sitt mål. Passiva flöden som systematiska strategier och ETF-flöden leder vidare till att marknaden ofta överreagerar både på upp- och nedsidan än vad som är fundamentalt motiverat.

De flesta av sentiment- och positioneringsdata vi erbjuder har motsatta tolkningar, det vill säga om besättningen är väldigt uttänjd åt ena hållet är det ofta en bra strategi att gå emot besättningen.

Sentimentindikatorer på NeuroQuant

I våra ChartBooks hittar du de viktigaste indikatorerna som undertecknad personligen studerar och även egenutvecklade indikatorer skapade för att ge en bra överblick och spets. Du hittar bland annat undersökningar från American Association of Individual Investors, National Association of Active Investment Managers och Investor Intelligence. Här är exempel på sentimentdata vi erbjuder:

  • Put/Call-förhållande från CBOE och ISEE
  • Ekonomiskt överraskningsindex
  • Ekonomisk politisk osäkerhetsindex
  • AAII Sentiment Survey
  • Investor Intelligence
  • NAAIM exponeringsindex
  • VIX och SKEW Index
  • Förhållandet mellan aktiemarknaden och obligationer
  • Positioneringsdata från CFTC

NQ Fear & Greed index

Vår egenutvecklade indikator, NQ Fear & Greed-index, är skapad för att ge en bra överblick över stämningen på den amerikanska marknaden. Den är baserad på ett antal underliggande sentimentdata. Dessa dataserier är normaliserade och lika viktade och sedan presenteras indikatorn med Z-Score.

Börsen idag