NQ Forecaster

Artificiell intelligens och maskininlärning

Unikt verktyg för maskin- och djupinlärning inriktad mot finansiella marknadsaktörer.

Bygg modeller och skapa prognoser.

Inga programmeringskunskaper krävs.

content-image

Så fungerar Forecaster

1
Skapa projekt

Välj data och tidsperspektiv för din prognos.

2
Träna modell

Träna en modell med vald algoritm och data.

3
Skapa prognos

Kör modellen på ny data för att generera en prognos.

Vi erbjuder ett flertal algoritmer baserade på maskininlärning- och djupinlärning. Bland annat:

Algoritmer

Vi erbjuder ett flertal algoritmer baserade på maskininlärning- och djupinlärning. Bland annat:

CNN: Convolutional Neural Network

DARN: Deep AutoRegressive Networks

content-image

Vanliga frågor

Maskininlärning är ett område inom artificiell intelligens och datavetenskap. Inom finans handlar det om metoder för att med data träna algoritmer att upptäcka och lära sig återkommande mönster och därmed skapa prognoser.

Djupinlärning är en del av området maskininlärning genom artificiella neuronnät. Djupinlärning är baserat på en uppsättning algoritmer som försöker modellera abstraktioner i data på hög nivå genom att använda många processlager med komplexa strukturer, bestående av många linjära och icke-linjära transformationer.

Vi erbjuder ett flertal algoritmer baserade på maskininlärning- och djupinlärning. Bland annat DARN (Deep AutoRegressive Networks) och CNN (Convolutional Neural Network)-

En förståelse för finansiella marknader är nödvändigt för att veta vilka dataserier som är intressanta att använda. I övrigt krävs inga programmeringskunskaper.

Det går att importera data till plattformen för att använda i AI/ML Forecaster. Detta görs via en CSV eller Excel-fil.

Vi erbjuder konsultation när det kommer till att bygga modeller. I vårt team har vi personer som besitter kunskap om både finansiella marknaden och datavetenskap. Denna kombination är avgörande vid tillämpning av AI/ML på dynamiska kapitalmarknader.

Har du fortfarande en fråga? Kontakta oss