Tillgång till finansiell data

Prisdata och fundamental data

I plattformen erbjuder vi bl.a. prisdata (end of day) och fundamental data på 1500 nordiska aktier.

Använd vår data för att backtesta eller skapa prognoser med maskininlärning.

Förutom vår data har du möjlighet att importera egen data.

content-image

Proprietära indikatorer och index

Våra indikatorer finns tillgängliga i våra analysprodukter och i plattformen.

Proprietära indikatorer och index

Våra indikatorer finns tillgängliga i våra analysprodukter och i plattformen.

NQ Implied Volatility Ratio

Indikator på flertal marknader för att illustrera om marknadsaktörer är positiva eller negativa genom att mäta intresset för att köpa skydd.

NQ Risk Proxies Index

Kompositindex med marknader som vi anser vara extra viktiga för tillfället och väntas vara ledande för aktiemarknaden som helhet.

NQ Fractal Reversal Model

En fraktalmodell som får signal när flockbeteendet blivit påtagligt och trendvändning därmed indikeras.

NQ Reflation Trade

Indikator som baseras på råvarupriser och inflationsförväntningar för att illustrera reflationsmiljön.

NQ Early Cyclicals Composite

Kompositindex för marknader som brukar vara tidiga i vändningar. Både vid toppar och bottnar.

NQ Sentiment Surveys

Indikator som visar aggregerat ett flertal sentimentdata som vi använder på medellång sikt.

NQ Recovery vs. Contraction

Ratio som visar om marknaden diskonterar marknadsregimen Recovery eller Contraction.

NQ Breadth Data

Vi har ett flertal olika breddindikatorer som tittar under huven på index för att ge ytterligare en dimension.