16/02/2022

Hur skiljer sig er tjänst från andra plattformar?

Neuroquants plattform är till för alla. Från aktieintresserade hobbyinvesterare till daytraders och institutionella kunder. Vi erbjuder en rad olika tjänster där man kan själv välja nivå avseende sitt engagemang. För de kunder som inte har tid men ändå anser det...

Läs mer
04/01/2022

Investeringsbeslut blir mer datadrivna inom finans

Investeringsbeslut blir mer datadrivna inom finans

Med start för ca 120 år sedan så kan vi dela in den historiska utvecklingen i fyra faser inom finansiell analys. Det är en spännande utveckling där datadrivna investeringsbeslut med alternativ data och Nowcasting blir allt viktigare i framtiden. Period...

Läs mer
02/05/2021

Tidsserier & Kvantitativ analys inom finansiella system

Tidsserier & Kvantitativ analys inom finansiella system

Vårt globala finansiella system är ett av de mest komplexa system som existerar på vår jord. Forskare har under flera decennier arbetat med att utveckla innovativa modeller för att förstå samband mellan olika faktorer och dess påverkan på finansiella tillgångar....

Läs mer