Categories Blogg

Investeringsbeslut blir mer datadrivna inom finans

Investeringsbeslut blir mer datadrivna inom finans

Med start för ca 120 år sedan så kan vi dela in den historiska utvecklingen i fyra faser inom finansiell analys. Det är en spännande utveckling där datadrivna investeringsbeslut med alternativ data och Nowcasting blir allt viktigare i framtiden.

investering-invest-money-business-speculation-Mathematic

Period år 1900-1950

Investeringar drivs till stor del av spekulation, på grund av:

  • Brist på finansiella teorier.
  • Inga datorer.
  • Förenklade matematiska modeller.
  • Begränsad tillgång till data.
  • Investeringsbeslut motiveras av berättelser eller teman.
  • Investeringsrådgivare har ingen formell ackreditering

År 1950-2000

Akademiker formaliserar begreppen portföljdiversifiering, riskpremier och diverse nya
värderingsmodeller:

  • CAPM, APT, riskfaktorer, Black-Scholes mm.

Under denna period är CFA standarden för finansiell ackreditering.

År 2000-2015

Stora tekniska framsteg inom:

  • Datalagring
  • Superdatorer
  • Nätverk

Matematiska modeller blir mer sofistikerade. Investeringsbeslut är i allt högre grad beroende av forskning och teknik. Några av de bäst
presterande fonderna är kvantdrivna. Företag anställer Civilingenjörer för utveckling av tradingmodeller. Algoritmbaserad högfrekvenshandeln introduceras.

År 2015 – Idag

AI och maskininlärning sätter nya standarder. Tillgången till AI baserade verktyg gör det möjligt att flytta fokus från traditionella statistiska linjära samband till icke linjära modeller. Tillgången till alternativ data gör att realtidsbaserad nowcasting och forecasting blir möjlig. Stor efterfrågan på Data Scientists.