Categories Blogg, Strategier & portföljer

Allvädersportfölj som skapar trygghet i processen

Allvädersportfölj som skapar trygghet i processen

Vår allvädersportfölj har under 2023 gett samma avkastning som aktiemarknaden till en betyligt lägre risk (standardavvikelse). 

Portföljen är både tråkig och genialiskt. Konceptet handlar om att minska risk utan att minska avkastning genom att diversifiera för olika makroregimer.

Oavsett framtidsutsikter så kommer denna basportfölj vara densamma. Vi försöker inte tajma marknaden. I stället skapar vi exponering mot samtidiga makroekonomiska miljöer och får en trygg portfölj som växer stabilt över tid.

Personifiera din basportfölj och investeringsprocess

Givetvis kan du personifiera din basportfölj utifrån egna riskpreferenser. Riskpreferenser kan bero på ålder eller generell risktolerans. Ju längre tidshorisont, desto högre risktagande generellt. Detta kan exempelvis ske genom att öka andelen aktier för att öka absolutavkastningen. Att öka andelen aktier kan vara lockande, men var medveten om att det leder till ökad volatilitet på portföljen och att funktionen minskar som en stabil basportfölj. Ett bättre sätt är isf att använda sig av belåning och därmed behålla riskvikterna för de olika investeringarna.

Glöm inte syftet med portföljen och egenskapen av låg volatiltiet och investeringar som ökar köpkraften över tid oavsett utvecklingen i tillväxt och inflation. Innehaven ska inte vara en funktion av några prognoser på framtiden eller vad vi tror kommer gå bra eller dåligt. För taktiska beslut använder vi andra portföljer.

I slutändan ska det vara roligt att investera och vi kan experimentera med innehaven såvida inte konceptet av basportföljen förminskas. Det viktiga är att portföljen ska exponeras mot alla makroregimer, ha lägre volatilitet än aktiemarknaden och hög riskjusterad avkastning, samt inte vara påverkad av vad vi tror om framtiden.

Backtest på NQ Allvädersportfölj

Ett backtest på vår allvädersportfölj visar en genomsnittlig årlig avkastning på nästan 9% baserat på de senaste 10 åren, vilket kan jämföras med aktiemarknaden på 11,25%. Volatiliteten, dvs. svängningarna på portföljen, har varit hälften så hög jämfört med aktiemarknaden. Maximala nedgången på portföljen är endast 9,88%.

Förväntad avkastning kommande 10 åren väntas vara lägre än senaste 10 åren där räntor fallit, vilket gett stöd till vinstutvecklingen. Men oavsett våra förväntningar om framtiden så tror vi på konceptet av en väldiversifierad portfölj.

En gratislunch vi inte tackar nej till

Vissa säger att diversifiering är den enda gratislunchen i marknaden.

Det tycker vi också! Om vi diversierar rätt.

En stabil och trygg allvädersportfölj kan vara fundamentet i ett långsiktigt sparande.

När vi har en stabil grund att stå på kan vi lägga på strategier med högre volatilitet och förväntad avkastning.

Om vår kortsiktiga trading, stock picking eller kvantitativa momentumportfölj går dåligt så kommer vi klara oss bra ändå.

Vi diversifierar inte endast i tillgångsklasser utan också i strategier.

Bli kund och ta del av våra modellportföljer

Som premiumkund hos NeuroQuant får du tillgång till ett flertall modellportföljer.

Klicka här för att registrera dig.