Categories Strategier & portföljer

Stoppa förlusterna och rid vinsterna

Stoppa förlusterna och rid vinsterna

Våra modellportföljer är regelbaserade där vi systematiskt drar nytta av olika faktorer i syfte att skapa överavkastning över tid.

Vi använder koncept och faktorer som historisk skapat god avkastning och som vi tror kommer fortsätta fungera framöver.

Alla kvantitativa aktiestrategier ska ses som långsiktiga investeringsstrategier. Under perioder kan de avvika kraftigt mot indexutvecklingen och målet är att överprestera på lång sikt.

Genom att följa kvantitativa strategier eller färdiga modellportföljer kan vi undvika ta irrationella beslut som annars är väldigt enkla att ta om vi handlar diskretionärt.

Våra modellportföljer på aktier:

  • Top Picks
  • Värde & Momentum
  • Volatilitet & Kvalité

I denna video berättar Erik Martin Hansén om hur modellportföljerna fungerar och sina tankar kring strategierna.