Categories TwitterCharts

Hedgefonder positionerade för börsfall

Hedgefonder positionerade för börsfall

Veckans #TwitterCharts är en sammanställning av grafer vi uppmärksammat på Twitter under veckan. Graferna behöver inte överensstämma med vår vy eller modeller, men kan ge inspiration till idéer eller teman att gräva djupare i. 

Hedgefonder positionerade för börsfall

Hedgefonder satsar på en nedgång i S&P500. Många av dessa spelare använder trendföljande strategier. Efter en trendrörelse sitter de ofta på samma sida av båten.

H/F  @WallStJesus

futures-data-hedge-funds

Bostadspriserna faller globalt

Vi ser fallande bostadspriser globalt. Den svenska kurvan visar en mer dramatisk utveckling. Stigande räntor, lägre reallöner, högre elpriser och ett stort utbud tynger sentimentet på bostadsmarknaden.

H/F  @BergqvistRobert

Global-real-estate-price

Höga nivåer av lagring av gas!

Ett litet ljus i mörkret är ändå att lagringen av gas ligger på högre nivåer än 2021. Här sticker Sverige ut exceptionellt, med en enorm ökning från 2021. Frågan är om detta räcker för att överleva vintern.

H/F  @DanielKral1

gasprice-winter-oil

Teknikföretag derivat av makro?

BofA Global Investment Strategy hävdar att teknikföretag är derivat av makro. Nedan ser vi Meta och 30-årsräntan samt Apple och lediga jobb.

H/F  @MikeZaccardi

Meta-aaple-google-alphabet-job

Marknadens prissättning av inflationen i Europa

Baserat på swappar ser vi i denna tabell marknadens prissättning av inflationen i Europa. Prissättningen är givetvis inte en slutsats om vad som kommer att hända, men ger en god uppfattning om vad marknaden diskonterar.

H/F  @cborjesson

money-business-inflation-Europe

Arbetslösheten ner och sysselsättningen upp

Arbetslösheten landade på 6,4 % för Sverige. En markant förbättring från föregående siffra som var 8,6 %. Samtidigt ser vi att sysselsättningen ökar. Arbetslösheten är nu i stort sett tillbaka till nivån strax före pandemin.

H/F  @JohanBahlenberg

Sweden-jobs-employment

Räkna med höga kostnader för hushållen

Genomsnittlig villa i Stockholm 20k KwH (per år)* 5 kr fast = 100 000 kr. Antag nu med ett lån på 4 mkr och en rörlig ränta på 4% (som vi troligen kommer att hamna på) = 160 000 kr. Totalkostnad för 2023 = 258 600 kr + övriga kostnader.

H/F  @Mgubel

Sweden-real estate-prices

Sinne eller djup lågkonjunktur?

I genomsnitt tenderar aktiemarknaden att bottna strax efter starten av en mild lågkonjunktur, men nedgången fortsätter i cirka 6 månader vid en djup lågkonjunktur.

H/F  @LanceRoberts

market-volatility-stocks-strategy

Kaffepauser uppåt

Kaffepriset, som handlas i en klart positiv primärtrend, har brutit uppåt från en fortsättningsbildning. En trend väl värd att följa?

H/F  @IanCulley

commodity-Coffee-sugar

Stor diskrepans mellan dollarn och råvaror

Det finns vanligtvis en stark koppling mellan råvaror och dollarn. En fallande dollar innebär vanligtvis stigande råvarupriser. Denna korrelation har försvunnit när både dollarn och råvarupriserna steg under 2022. Stigande räntor, dollarn och oljepriserna är sällan en positiv signal för ekonomin.

H/F  @InvictusMacro

dollar-oil-prices