Feature Selection Analysis

Hitta samband och mönster i data

Med maskininlärningsverktyget Feature Selection Analysis så kan du testa valfria dataserier mot varandra för att hitta linjära och icke linjära samband. Verktyget används också för att sortera bort dataserier som inte har något större informationsvärde vilket resulterar i mindre brus och bättre prognoser.

content-image

Vårt NQ Data Science-team kan hjälpa dig med allt från vägledning om hur du bygger din modell eller väljer data för att förbättra prestanda på modeller. Behovet av expertis kan variera kraftigt.

Så fungerar Feature Selection Analysis

1
Välj algoritm

Vi erbjuder algoritmer för analys av både linjära och icke linjära samband.

2
Välj data

Antingen från vårt databibliotek eller importera egen data.

3
Ta del av resultatet

Se tydligt vilka tidsserier som har störst värde för modellen och vald target.