Categories TwitterCharts

Dollarn i vår Multi-Asset Portfolio

Dollarn i vår Multi-Asset Portfolio

Veckans #TwitterCharts är en sammanställning av grafer vi uppmärksammat på Twitter under veckan. Graferna behöver inte överensstämma med vår vy eller modeller, men kan ge inspiration till idéer eller teman att gräva djupare i.

Dollarn har återigen agerat ”safe haven”

Det finns många anledningar till att vi haft en exponering mot dollarn i vår Multi-Asset Portfolio. Bland annat modell för marknadsregimer, starkt prismomentum och räntedifferanser. Grafen nedan visar Dollar-index och divergenser i penningpolitiken hos olika centralbanker.

H/F @TimmerFidelity

Svaga utsikter för tillverkningsindustrin

Det finns många indikatorer och modeller som pekar på fortsatt nedsida för inköpschefsindex och därmed även vinstförväntningar.

H/F @AndreasSteno

Dystra konsekvenser enligt IMF

I veckan var IMF ute och varnade att fullskalig nedstängning av rysk gas kan få dystra konsekvenser. Den delvisa nedstängningen av rysk gasexport som är i dagsläget påverkar redan tillväxten i Europa.

H/F @f_wintersberger

Rapportreaktion har betydelse för framtida utveckling

Vår marknadsstrateg, Erik Hansén, tipsade om en ett blogginlägg som studerar rapportreaktioner. Inte ett nytt studerat ämne, men högt aktuellt under rapportperioden. Vi behöver läsa studier och böcker för att utvecklas.

H/F @Erik_Hansen

Stora prisfall på bostadsmarknaden

Vi ser den största nedgången på bostadsmarknaden sedan finanskrisen. Det mesta pekar mot fortsatt stor dramatik de kommande månaderna.

H/F @Makrogurra

”Smart Money” har deltagit i upprekylen

Smart Money Flow Index (SMI) som mäter handeln i amatörtimmen (första timmen) och proffstimmen (sista timmen) har stigit sedan mitten av juli. Detta indikerar att ”smart money” deltar i upprekylen, vilket är en positiv signal.

H/F @SethCL

Starkt 2-dagars rally i obligationer

Obligationer (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) bjöd på det största 2-dagars rallyt sedan 2020. Obligationer har högt betyg i marknadsregimen #contraction där både tillväxt och inflation faller tillbaka. Vi har en exponering mot obligationer i vår Multi-Asset Portfolio (tillgänglig för premiumkunder).

H/F @MikeZaccardi

Backtest med data från 1970-talet

Hoppas du på att inflationen ska falla tillbaka och aktiemarknaden återhämta sig? Isf behöver du också hoppas på att tillväxten ska accelerera. En miljö där inflationen faller samtidigt som tillväxten  är nämligen en svag miljö för aktier. Vi hoppas inte på någonting utan följer våra modeller och vår process.

H/F @Erik_Hansen

Sentiment är ingen katalysator

Det har varit många grafer i flödet senaste veckan som signalerat konträra nivåer på sentiment enligt BofA-fondförvaltarenkät. Sentimentet kommer att vända när ekonomin och marknaden vänder. I grafen nedan ser vi sentiment från BofA och ISM New Orders (inverterad). Sentiment är inte ledande!

H/F @MichaelKantro

Historiska bear market rallies

En strukturell björnmarknad pågår i genomsnitt 42 månader med en nedgång på 57 procent. Genomsnittet för en återhämtning är 111 månader. Hissen ner och trappat upp. Vi använder modeller för taktisk tillgångsallokering för att undvika stora drawdowns och uppnå hög riskjusterad avkastning.

H/F @LanceRoberts