Categories TwitterCharts

Den rörliga räntan kommer att stiga kraftigt

Veckans #TwitterCharts är en sammanställning av grafer vi uppmärksammat på Twitter under veckan. Graferna behöver inte överensstämma med vår vy eller modeller, men kan ge inspiration till idéer eller teman att gräva djupare i. 

Den rörliga räntan kommer att stiga kraftigt

Den rörliga bolåneräntan har hittills stigit i mindre utsträckning. Det beror på att Riksbanken inte höjt styrräntan så mycket – ännu. Nordea räknar med att den rörliga bolåneräntan stiger kraftigt de kommande månaderna.

H/F  @GustavHelgesson

Sverige-Stokholm-Sweden-investering

Fallande reallöner

Lönerna ökar, men stigande inflation innebär lägre reallöner. Det är en märkbar urholkning av hushållens köpkraft, som väntas bli värre om energipriserna fortsätter att sätta nya rekordnivåer i höst och vinter.

H/F  @erik_hansen

business-money-finance-Sweden

Ökade förväntningar på Fed-höjningar

Marknadens förväntningar på räntehöjningar från Fed har återigen tagit fart. Detta kommer dock inte som en överraskning för NeuroQuants kunder då vi upprepade gånger har konstaterat att det är en lång väg kvar att gå för centralbankerna att uppnå prisstabilitet.

/F  @LanceRoberts

Stock-Stocks-Market-fed-Oil

Process eller genväg?

Vad är viktigt för dig? Tjäna pengar, alltid ha rätt eller vara bättre än alla andra? För oss handlar det om att följa vår process och tjäna pengar. Målet är att generera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt. På en björnmarknad fokuserar vi på att skydda vårt kapital.

H/F  @markminervini

Money-business-finance

Inflationen fortsätter att stiga i Europa

Inflationen i Europa på ny rekordnivå. För att vidga perspektivet kan jag rekommendera att läsa en artikel från  Economistas  som sätter inflationen i relation till levnadskostnaderna i Sverige.

H/F  @true_insights

living-costs-inflation

PMI-data i en fortsatt nedåtgående trend

Mer än 50 % av världens PMI-data för tillverkning är nu under 50, vilket tyder på en sammandragning. Vi ser också globala finansiella förhållanden (inverterade) som följts historiskt.

H/F  @MichaelKantro

PMl-financial-diagram-charts

Defensiva sektorer högt värderade

I förhållande till deras historiska medelvärden är defensiva sektorer som häftklamrar och verktyg högt värderade. Det är förhållandet till sektorns historiska medeltal som är intressant. Inte om teknik värderas mer än energi.

H/F  @erik_hansen

finance-category-energy-commodity

En titt under ”huven” på sektorer

Det är bara energi som visar stark bredd där en hög andel aktier handlas över glidande medelvärden under olika perioder. Ju fler aktier som handlas i en positiv trend (över ett genomsnitt), desto starkare är signalen.

H/F  @tradewithmrp

category-crypto-stocks-kryptovaluta

ISM indikerar lågkonjunktur?

Vi vet alla att industriell ISM är nedåtgående. Men visste du att nya order – lager tyder på att ISM faller under 50 och därmed signalerar recession?

H/F  @t1alpha

balance sheet-finance-economics-business

Starka balansräkningar för amerikanska hushåll

Om vi ska lyfta fram något positivt är de amerikanska hushållens balansräkningar starka. En stor skillnad mot till exempel hur det såg ut under finanskrisen.

H/F  @MikeZaccardi

balance-sheet-household-real-estate