08/03/2023

Modellportfölj – Värde & Momentum

Modellportfölj – Värde & Momentum

Värde & Momentum är en systematisk modellportfölj baserad på faktorerna värde och momentum. Det finns inga diskretionära inslag. Allt är regelbaserat och ändringar görs en gång per månad.  Det finns många studier som visar att värde och momentum är användbara...

Läs mer
03/03/2023

Så fungerar Trend & Trade Range

Så fungerar Trend & Trade Range

Trend & Trade Range™ är vår proprietära multifaktormodell anpassad för kort- och medellångsiktigt perspektiv. Modellen är utvecklad för att fånga upp basbeteenden i marknaden såsom jämviktspendling och trend/momentum. Som namnet skvallrar om består Trend & Trade Range av två delar:...

Läs mer
12/10/2022

Fractal Dimension – Signaler för likviditetstriggande vändningar

Fractal Dimension – Signaler för likviditetstriggande vändningar

Ni som följt mig under en längre tid har förmodligen hört mig citera Benoît Mandelbrot och nämna kaosteori och fraktala dimensioner. Vad är detta för angreppsätt och hur använder vi teorierna i praktiken? Vår modell Fractal Dimension Model baseras på...

Läs mer
15/08/2022

Multi-Factor Equity Scan – Hitta vinnaraktierna

Multi-Factor Equity Scan – Hitta vinnaraktierna

Multi-Factor Equity Scan – en multifaktor modell baserad på fundamental analys och kvantitativ analys .  Modellen är skapad för att finna vinnaraktier på medellång sikt 3 till 12 månader. Modellen fångar upp aktier som har goda förutsättningar att överprestera sektorkollegor...

Läs mer
19/04/2022

Acceptera slumpen! Bli en framgångsrik handlare!

Acceptera slumpen! Bli en framgångsrik handlare!

Oavsett metod och strategi, kortsiktig eller långsiktig måste vi lära oss acceptera slumpen när vi handlar på de finansiella marknaderna.  För att lyckas på börsen över tid krävs mer än en fungerande strategi. Vi behöver en strikt riskhantering, god kontakt...

Läs mer
29/03/2022

Baseffekter – en viktig del av analysen

Baseffekter – en viktig del av analysen

Låt oss förklara baseffekter är och hur vi använder dessa för att blicka framåt och räkna på sannolikheterna för att tillväxt och inflation ska accelerera eller decelerera.  “We think inflation will move up in the near term because of the...

Läs mer
13/03/2022

Se upp för vilseledande statistik

Se upp för vilseledande statistik

Det finns många myter på börsen och vilseledande information. Något som är vilseledande är att vi förlorar väldigt mycket avkastning om vi missar de bästa börsdagarna på grund av att vi försöker tajma marknaden. Detta är något man ofta hör...

Läs mer
14/02/2022

Forest Score Model – Sannolikhet för uppgång

Forest Score Model – Sannolikhet för uppgång

Vi har utvecklat en maskininlärningsmodell för att förutsäga sannolikheten för att ett tillgångspris stiger eller sjunker under de kommande 5, 10 eller 20 dagarna. Modellen är kalibrerad på historisk data och använder en Random Forest-modell. Modellens beroende variabel är en...

Läs mer
01/01/2022

NQ Momentum Rank – Styrka föder styrka

NQ Momentum Rank – Styrka föder styrka

NQ Momentum Rank är en kvantitativ modell inom ramen för vår fundamentala process där vi studerar tillväxt och inflation i syfte att fastställa rådande marknadsregim. Modellen visar vad som fungerat fungerat enligt prismomentum,  justerat för volatilitet. Det som utvecklas starkt...

Läs mer
20/05/2021

Trend & Trade Range – Riskmanagera dina positioner

Trend & Trade Range – Riskmanagera dina positioner

Trend & Trade Range är vår proprietära multifaktormodell för trend och riskhantering baserad på pris, volym och volatilitet. Vi definierar inte trend med endast pris i form av t.ex. glidande medelvärden utan använder oss av mer avancerade metoder för att...

Läs mer